Bokningsvillkor

Last updated 5 months ago

2018-02-20

https://fargfabrikenevenemang.se/ffe-bokningsvillkor.pdf

1. Offert och betalningsvillkor

1.1. Preliminärbokning

Preliminärbokning är möjlig i 10 dgr, därefter upphör preliminärbokningen om bokning inte har bekräftats.

1.2. Förskott

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning.

Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

Färgfabriken Evenemang förbehåller sig rätten att debitera ytterligare förskott om beställningens värde överstiger 200 000 kr exklusive moms.

Debiterade förskott återbetalas ej vid avbeställning.

1.3. Avbeställning

Slutgiltigt antal gäster, kostavvikelser och mat till personal, artister och andra ska vara Färgfabriken Evenemang tillhanda senast två veckor innan genomförandet. Extra beställningar av mat och dryck på plats tillgodoses i den mån möjlighet finns.

Vid avbeställning senare än 30 dagar före arrangemangets första dag faktureras 50% av värdet på beställningen.

Vid avbeställning senare än 14 dagar före arrangemangets första dag faktureras 75% av värdet på beställningen.

Vid avbeställning senare än 7 dagar före arrangemangets första dag faktureras 100% av värdet på beställningen.

1.4. Betalning

Beställaren ska utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum.

1.5. Externa tjänster

Vid förmedling och bokning av externa varor, tjänster och hyrgods tillkommer förmedlingsavgift motsvarande 15% av värdet på dessa varor, tjänster eller hyrgods.

1.6. Övrigt

Om inget annat är överenskommet gäller Visitas villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang.

2. Möblemang, specialmenyer, projektledning, teknik, evenemangstid med mera

2.1 Möbler, dukning och dekor

Färgfabriken Evenemang dukar med vita linnedukar, linneservetter (vid julborden röda servetter) och kandelabrar på bankettbord (180x80 cm). Vi har svarta fällstolar från Form o Miljö. Hyra av övriga möbler såsom runda bord, ståbord och loungemöbler debiteras beställaren.

Bordsdekoration (blommor, placeringskort, menykort o. dyl.) och utplacering av denna ingår ej i lokalhyran.

Marschaller i gången samt brasa på gården ingår kvällstid.

2.2. Garderob

Obevakad och onumrerad garderob, för vilken Färgfabriken Evenemang inte tar ansvar, ingår i lokalhyran. Vid bevakad garderob med garderobssystem debiteras kostnad för garderobspersonal.

2.3. Provsmakning

Provsmakning av meny inför arrangemang ingår ej. En minimidebitering om 3 500 kr ex.moms, ordinarie menypris per person och kostnader för eventuell dryck debiteras beställaren.

2.4. Specialmenyer

Vid förfrågningar om specialmenyer så tillkommer, utöver menypris, kostnad för framtagande av menyn med 550 kr/h ex.moms (minimidebitering 4 h).

2.5. Projektledning

Vid bekräftelse av bokning ingår 2 h projektledning i lokalhyran. Tid därutöver debiteras med 550 kr/h.

2.6. Extrastäd/grovsopor

Grovstädning utöver ordinarie städning samt bortforsling av grovsopor ingår ej i lokalhyran.

2.7. Teknik

Teknik kan tillhandahållas via Färgfabriken Evenemangs samarbetspartners eller medföras av beställaren. Vid förmedling av teknik så tar Färgfabriken Evenemang, utöver den offererade kostnaden, ut en förmedlingsavgift motsvarande 15% av ordervärdet.

Mycket begränsad möjlighet till förvaring av teknikboxar finns i Färgfabrikens lokaler.

2.8. Evenemangstid

Ordinarie evenemangstid för ett heldagsevenemang är 09.00-17.00. Vid avvikelser från dessa tider tillkommer personalkostnad (550 kr/h).

Halvdagshyra tillämpas vid evenemang som pågår mindre än fyra timmar.

2.9. Tillgång till lokalerna

Vid middagssittningar så har beställaren tillgång till lokalen för dekoration, bordsplacering och dylikt en timme innan evenemangets start samt en timme för avetablering efter evenemangets genomförande.

2.10. Riggtid

Tid för på- och avetablering, utöver den tid som ingår i lokalhyran, debiteras beställaren med 50% av ordinarie lokalhyra.

2.11. Exklusivitet

För exklusivitet i hela huset tillkommer kostnad enligt överenskommelse.

3. Allmän information för gäster

3.1. Toaletter

Fyra toaletter finns tillgängliga i entréplan, en toalett i Stora salen, två toaletter i konsthallens lokaler på våningsplan 1, samt fyra toaletter i takvåningen. Toalett anpassad för funktionshindrade finns på varje våningsplan. Toaletterna är gemensamma för samtliga sällskap i huset. Observera att toaletterna på entréplan även är till för kaféets gäster, tisdag-söndag kl. 11.00-16.00.

3.2. Hjärtstartare

Hjärtstartare finns placerad i trapphuset våningsplan 1.

3.3. Serveringstillstånd

Förtäring av mat och dryck utomhus är tillåten fram till 03.00 enligt Färgfabrikens Evenemangs serveringstillstånd.

Gällande övriga regler kring serveringstillstånd hänvisar leverantören till alkohollagen.

Rökning är ej tillåten inomhus.

3.4. Parkering

Ett fåtal platser som tillhör Färgfabriken finns bakom huset. Allmänna parkeringsmöjligheter finns i närheten.

3.5. Gäster med funktionshinder

Parkering, hiss och toalett för gäster med funktionshinder finns tillgängliga.

3.6. Kvarglömda saker

Färgfabrikens Evenemang tar inte ansvar för kvarglömda saker i lokalerna.

3.7. El

Kaféet: vägguttag 10A, 2 st 3-fas 16A Lilla salen: vägguttag 10A, 2 st 3-fas 16A Takvåningen: vägguttag 10A, 2 st 3-fas 16A

Ytterligare 2 st 3-fas 63A finns efter tilläggsbeställning.

3.8. Internetuppkoppling

Färgfabriken Evenemang är uppkopplat till internet via en 100/100 mb fiber.

Öppna trådlösa nätverk tillhandahålls på varje våningsplan.

Uppkoppling via nätverkskabel kan ordnas efter överenskommelse.

4. Regler, rutiner och säkerhet

Följande ska meddelas via e-post till kontaktperson på Färgfabriken Evenemang senast 14 dagar innan arrangemanget:

  • Kontaktuppgifter till ansvarig för teknik och riggning samt andra underleverantörer.

  • Teknikspecifikation och skiss över placering av scener, ljud, ljus och övrig teknik.

  • Körschema med tider för leveranser, hämtningar, upp- och nerrigg, genrep, soundcheck, förtäring för personal och arrangemangets upplägg.

4.1. Brandsäkerhet

All form av eld och rök är förbjudet i samtliga lokaler. Detta gäller även kall rök från rökmaskiner och dylikt.

Utrymningsvägar och elskåp får ej blockeras. Detta gäller även under upp- och nerrigg.

Branddörrar inne i lokalerna får inte ställas upp. Dessa ska kunna stängas automatiskt vid eventuellt brandlarm, detta gäller Färgfabrikens alla dörrar ut mot trapphusen.

4.2. Regler / regelbrott

Alla monteringar och fästanordningar för teknik och dekor ska godkännas av kontaktperson på Färgfabriken Evenemang och återställas efter slutfört arrangemang.

Beställaren ansvarar för att medfört material såsom dekor, emballage, lastpallar mm tas bort omgående efter genomfört arrangemang. Om inte debiteras beställaren för extra sophämtning.

Förvaring av material såsom teknikboxar ska ske på utsatt plats enligt överenskommelse med kontaktperson på Färgfabrikens Evenemang.

Kostnader som orsakas Färgfabriken Evenemang genom att beställaren inte efterlever de i offerten angivna villkoren kommer att debiteras beställaren.

Vid åverkan på lokaler/inventarier förbehåller Färgfabriken Evenemang sig rätten att ​debitera kund kostnad för åtgärd.

Beställaren ansvarar för att förmedla dessa bokningsvillkor till samtliga underleverantörer och tillse att dessa efterföljs.

5. Försäkringar

5.1. Försäkringar och bevakning

Färgfabriken Evenemang ansvarar ej för kunds egendom eller egendom som Färgfabriken Evenmang hyrt in för kunds räkning. Kundens försäkringar skall gälla.

6. Force majeure

Färgfabriken Evenemang fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om dess åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras pga krig, upplopp, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, explosion, knapphet på transportmedel, varor eller energi, olyckshändelse av större omfattning, fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet, övriga yttre omständigheter som Färgfabriken Evenemang inte kan påverka.